Hyrbil på Island

Hur är det att köra bil på Island?Att köra på Island är inte svårt men innebär en viss utmaning. Hastighetsbegränsningarna är lägre och vissa vägar i fjällen är inte öppna vintertid, då det är omöjligt att ta sig fram. Det är därför viktigt att ni planerar ert bilval efter vilka vägar ni tänker ta på er Islandsresa. De flesta bergsvägar och vägar i de inre delarna av Island är grusvägar. Detta gäller också för vissa delar av den ringvägen som går runt ön. Beläggningen på grusvägarna är ofta lös (särskilt längs kanterna). Vi möte bör man sakta ner och köra försiktigt. Bergsvägarna är smala och lämpar sig ej för höga hastigheter. Samma gäller för broar, som ofta rymmer en bil i taget. De flesta bergsvägar är stängda till slutet av juni, ibland ännu längre med anledning av markförhållanden som gör dem icke farbara. När dessa vägar öppnar så kan man endast köra med fyrhjulsdrivna bilar på många av dem. Undersök noggrann på vilka vägar du får framföra det hyrda fordonet.

Förbered dig väl och respektera trafikreglerna så minimerar du riskerna för missöden. Aktuell information om vädret och vägarna på Island finner ni på Safetravel: https://safetravel.is

 

Att köra runt Ringvägen

Huvudvägen runt Island kallas "Ringvägen" (Riksväg 1) och är 1.399 km lång. Vägen förbinder de största städerna och passerar genom de mest intressanta delarna av landet. Ringvägen är till största delen asfalterad och dubbelriktad. Hastighetsgränsen i tätorter är 50 km/tim och på landsbygden är den 90 km/tim på asfalterade vägar. Det tar ungefär en vecka att ta sig runt hela Ringvägen om man kör i lugn takt och med många stopp längs vägen.

Guide: Att köra bil på Island

Video: Att köra bil på Island

Att köra på grusvägar

Från Ringvägen leder flera mindre vägar till sevärdheter och mindre samhällen. Majoriteten är grusvägar som kräver särskild uppmärksamhet under körning, men det är inga problem att ta sig fram med en tvåhjulsdriven bil. Hastighetsgränsen är 80 km/tim. Grusvägarna har ofta ett löst ytskikt, särskilt ute i vägkanten, så kör försiktigt. Vid möte, sänk farten för att minska risken för stenskott. Vägarna är smala, speciellt över broar där bara ett fordon åt gången kan passera. Det är även vanligt att får och islandshästar korsar vägarna.

 

Att köra på höglandet och på F-vägar

För att köra på fjällvägarna behöver du en 4-hjulsdriven bil som har frigångshöjd. Dessa grusvägar är ofta smala och inte gjorda för att köra fort på. Fjällvägarna är markerade med ett F framför vägnumret på skyltar och kartor. Möjlighet till assistans finns bara i liten utsträckning och mobiltäckningen är ytterst begränsad. De flesta fjällvägarna är stängda till slutet av juni eller senare eftersom våta och leriga förhållanden gör dem oframkomliga.

Guide: Hur kör man på höglandet

 

Hastigheter och andra regler

Högsta tillåtna hastighet på Island är 50 km/tim i tätorter, 80 km/tim på grusvägar och 90 km/tim på asfaltvägar. Enligt lag ska strålkastare användas både natt och dag. Det är lag på att använda säkerhetsbälte och Isländsk lag förbjuder körning under alkoholpåverkan.