Före resan

Före resan

Det är inte alltid lätt att veta om hur man hittar det bästa priset när man bokar en resa. Därför ska vi här hjälpa dig göra rätt när du bokar med oss.

När du söker och bokar en resa på vår webb får du automatiskt det lägsta priset som finns för resan. Då priserna varierar kan det vara förmånligt att jämföra flera olika datum.

Våra prisexempel här på webben är så kallade frånpriser. Frånpriserna är helt enkelt de lägsta priserna vi kan erbjuda för en resa under en given tidsperiod. Det betyder att priset för de datum du vill åka kan vara högre på grund av att flyg- och hotellpriser varierar.

1. Boka mindre populära utrese- och hemresedagar
Torsdag–söndag är normalt de dyraste dagarna att flyga eftersom de är mest populära. Om du istället söker på t.ex. fredag–måndag, lördag–tisdag eller söndag–onsdag kan du få ett lägre pris.

2. Boka resan under låg- eller mellansäsong
Priserna varierar med säsongen. Testa alltid olika datum i närheten av när du vill resa och se om du kan pricka in ett lägre pris. Håll extra koll på månadsskiften eftersom de brukar påverka priset. 

Låg: 1 september–19 december och 8 januari–28 februari. 
Mellan: 1 oktober–31 oktober och 1 mars–30 april. 
Hög: 1 maj–30 september samt högtider såsom jul, nyår, påsk etc.

Vi erbjuder ett traditionellt avbeställningsskydd, som gäller vid sjukdom och som kräver sjukintyg av läkare. Kostnad är 395 kr per person. Avbeställningsskydd kan endast tecknas vid bokning av resan, måste betalas tillsammans med första betalningen. Avbeställningsskydd är personligt och återbetalas ej vid avbokning av resan. Avbeställningsskydd kan tecknas av alla privatresenärer men ej av företag och grupper. Avbeställning skall göras snarast när ett hinder för resan uppkommer. 

Avbeställningsskydd innebär att du får tillbaka hela resebeloppet utom en självrisk på 600 kr. Härigenom är du som resenär skyddad mot andra kostnader än vad som anges ovan i samband med sjukdom, olycksfall eller dödsfall hos dig eller nära anhöriga, enligt vad som anges i punkt 3.2.1-3.2.3, i de allmänna resevillkoren.

Av läkarintyget skall framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att genomföra resan. Avbeställningen skall ske före resans början. Avbeställning som måste göras efter kontorstid (vardagar: 9.00 – 17.00) eller under lör-, sön/helgdagar, meddelas per fax (090-129580) eller e-mail till ([email protected]). Avbeställning som kommer Vulkan Resor AB tillhanda efter resans start accepteras ej. Resenär äger icke rätt att avbeställa resa med läkarintyg om inte av detta klart framgår att sjukdomen är av akut art. Läkarintyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbokning beaktas ej.

3.2.1. Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5. drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären 
inte rimligen kan genomföra resan. 

3.2.2. Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5. och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. 

3.2.3. Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1. eller 3.2.2. och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 

3.2.4. Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1.-3.2.3.skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/ anläggning, rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade. 

3.4. Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

Du kan boka din resa till Island med oss på Vulkan Resor även om du inte bor i Sverige utan ett av de andra Nordiska länderna.

Om du bor i Finland kan du boka hos oss på Vulkanresor.
Våra paketresor går att boka med avresa från Helsingfors. 
Du får samma reseskydd och resevillkor som våra svenska resenärer.
Du kan betala med VISA/Mastercard eller via faktura, till vårt internationella bankkontonummer.
Betalning sker i SEK, eller EUR. Om ni vill betala i EUR så får ni först ringa in till vår ekonomiavdelning så ordnar vi det.

Boka din resa här på www.vulkanresor.se eller kontakta vår personal.

Om du bor i Danmark kan du boka genom oss på Vulkan Resor. 
Boka din resa här på www.vulkanrejser.dk  eller kontakta vår personal.

Om du bor i Norge och vill resa därifrån kontaktar du vårt norska dotterbolag, Vulkan Reiser AS.

Boka din resa här på www.vulkanreiser.no eller kontakta vår personal.

Trots att Island är med i Schengenavtalet rekommenderar vi att du alltid reser med pass. Varje passagerare 
är ansvarig för att skaffa nödvändiga id-handlingar. Har du frågor? Kontakta ambassaden.

Hör av dig till oss om du vill få förslag på en skräddarsydd resa eller om du vill ha hjälp att hitta lägsta priset och boka.

Ring oss på 08 - 612 43 70, eller skicka e-post: [email protected]

Hittar du inte svaret på dina frågor?

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan, eller ta kontakt med våra kunniga säljare direkt via telefon.