perlan, skulpturer, island, reykjavik

Språket och kulturen

Det isländska språket och kulturen

Island koloniserades av norska vikingar år 874. Även om modern isländska har genomgått förändringar i uttal och ordförråd så talar islänningarna i huvudsak fortfarande vikingarnas ursprungliga språk, som en följd av landets geografiska isolering. För att bevara språkets mångfald är man mycket restriktiv med att ta in låneord i Isländskan. Istället bildas nya ord som beskriver moderna företeelser genom sammanslagningar av äldre ord. Island är också ensamt om att bevara en annan nationell tradition, att använda faderns namn i stället för efternamn. En islännings förnamn följs av hans eller hennes fars förnamn med tillägget –son eller dottir. Medlemmar i samma familj kan därför ha många olika efternamn, något som ofta förvirrar utlänningar. Litteraturen och konsten har frodats på Island sedan den första bebyggelsen och finns i varje islännings hjärta. Runt om landet hittar du många intressanta muséer med lokala och historiska utställningar. I Reykjavik blomstrar kulturlivet och här finns musikscener, teater, opera och gallerier med klassisk och modern konst.