dettifoss, island

Islands Natur

Naturen på Island

Den isländska naturen är varierad och exotisk, och i naturen ser du spåren efter hur naturelementen har format Island genom vulkanutbrott, jordskalv och erosion. Ett av de mest karaktäristiska och spännande inslagen i det isländska landkapet är glaciärerna. Den största av dem är Vatnajökull, med en yta på 8 400 kvadratkilometer och upp till 1000 meters tjocklek på isen. Över elva procent av landet är täckt av storslagna glaciärer. Glaciärerna kalvar ofta i tungor ned mot låglandet. Ibland har den retirerande ismassan lämnat djupa laguner efter sig där isberg som kalvat från glaciären flyter omkring. Det är en imponerande syn att se färgspelet mellan sprickornas klarblå ton, den vita ytan och rester av vulkanaska som bildar fantasifulla mönster i isen. 

Den mittatlantiska ryggen, som utgör gränsen mellan eurasiska och amerikanska kontinentalplattan, går tvärs genom Island och utgör Islands aktiva vulkaniska zon som omfattar en fjärdedel av landets yta. Den sträcker sig som ett bälte över landet från Västmannaöarna och Reykjanes i söder, genom landet och över Myvatnområdet i norr. Då kontinentalplattorna rör sig och långsamt är på väg ifrån varandra, uppstår det sprickor i jordskorpan där lavamassor från jordens inre tränger upp till ytan. Sedan Island bebyggdes för drygt 1100 år sedan räknar man med att omkring 250 vulkanutbrott ägt rum på ungefär 50 olika platser, det vill säga i genomsnitt ett utbrott vart femte år.

Varma källor och geotermisk energi går hand i hand med vulkanaktivitet. I den vulkaniska zonen finns 14 så kallade högtemperaturområden med kokande vattenkällor, svavelkällor och lergrytor. Några av de varma källorna sprutar vatten. Den mest berömda av dem är Geysir som har lånat sitt namn till alla liknande källor i världen. Geysir kan spruta upp en vattenstråle till en höjd av 60-70 meter, men den har varit inaktiv de senaste åren. En annan källa, Strokkur, har regelbundna utbrott ungefär var 5:e minut. På några platser i landet, t.ex i Landmannalaugar och vid Hveravellir på höglandet finns varma källor där du kan bada i det fria. Överallt på Island hittar du dessutom utomhusbassänger med varmt källvatten. 

Mäktiga vattenfall sätter också sin prägel på det jungfruliga landskapet; mest kända är Gullfoss, Skógafoss och Dettifoss, störst i Europa. Bland sjöar på Island är Thingvallavatn den största insjön, med en yta på 83 kvadratkilometer. Den speciella floran och faunan som trivs bra i Islands relativt milda klimat är ett vackert karaktärsdrag för det enastående och spännande landet. Längs kusterna hittar du exempelvis en mängd fåglar och lekande valar.