rådhus, island, reykjavik

Politik och ekonomi

Islands politik och ekonomi

Amerikanskt och europeiskt inflytande möts mitt i Atlanten och för islänningar finns inga gränser vad gäller innovation och nyskapande. Ren, naturlig energi, hårt arbete och ett samhälle som präglas av optimism inför framtiden har bidragit till den expansiva ekonomin de senaste 50 åren och du känner den globala pulsen som för staden in i framtiden. 

Idag lever islänningarna i ett samhälle med en levnadsstandard som är en av de högsta i världen samtidigt som man har tagit tillvara de mäktiga naturkrafter landet besitter. Exempelvis utnyttjas jordvärmen för uppvärmning av hushåll och växthusodlingar, vattenkraften till energikrävande industrier och fisken från de ännu oförstörda fiskebankarna, som en efterfrågad exportvara. Turismen är en annan viktig näringsgren och ekonomin är serviceorienterad.