västfjordarna, island

Västfjordarna

Västfjordarna

Bebyggelsen i Västfjordarnas dalar kretsade ursprungligen mycket kring fisket. I takt med att fiskemöjligheterna har försämrats har även bebyggelsen i området nu minskat avsevärt, och stora områden ligger nu öde.

Men det är inte på grund av brist på naturskönhet som Västfjordarna är en av de glesast befolkade regionerna på Island. I Västfjordarna möts ni av ett varierat och förundrande vackert fjordlandskap, med kust som kryllar av sjöfågel. Överraskande grönt, ovanligt vilt och ett härligt ensligt liv.

Isolationen på Västfjordarna, främst på Strandir, gjorde att tro på häxeri och trollkonster blev stark här. Västfjordarna råkade även illa ut under häxjakten som rådde under 1600-talet, något som återberättas på ett oförglömligt sätt med en visning i häxkonster och trolleri på Hólmavík.