kirkjufell, kirkjufellfoss, island

Västra Island

Västra Island

Västra Island visar upp en ovanligt skiftande naturkaraktär. Här har landet har formats och deformerats under en lång tidsperiod, allt från det att Island "skapades" för ca 15—16 miljoner år sedan och fram till att landet bosattes. Samtidigt med bosättningarna kom den vulkaniska aktiviteten också att avta i detta område.

Islands äldsta berg ligger nära Kögur i det angränsande Västfjordarna, medan det yngsta berget ligger innerst i Borgarfjord på Västra Island. Här finner man närmast alla typer av vulkaner, och den geotermiska värmen visar sig i olika former, allt från svalkande naturkällor till Europas till vattenmängden största varma källa, Deildartunguhver (180 l/sek, 97°C).

Spår efter vulkanisk aktivitet är mycket synbar på Snæfellsnes, där den vackra och mytomspunna stratovulkanen Snæfellsjökull stiger mot himlen längst ut på halvön. Det är inte att undra på att här finns en nationalpark och invånarna har följt det efter genom att göra Snæfellsnes till ett hållbart samhälle med huvudsaklig fokus på turistnäringen. 

Dom krafter som ständigt smular sönder marken har satt sin prägel på naturen, precis i samma mån som den vulkaniska aktiviteten. Det är först och främst år och skred från glaciärer som förflyttats från centrala landets delar ut mot kontinentalsockeln. Resultatet av detta äar tydligt, bl.a. i Breiðarfjörður med dom otaliga öarna och i Västfjordarna som är sönderskurna av fjordar och dalar, där vita åar faller ner för dalmynningarna.

Men det är inte endast landskapet som lockar. Den biologiska världen, och då främst fågelriket, är ytterst bördig och mångfacetterad. Breiðarfjörður är fågelskådarnas paradis, och där finns det störst chans att se havsörnen, kungen av isländska fåglar. På Västfjordarna hittar man dom 3 största fågelbergen i Europa, det största är Látrabjarg. 

Västlandet och Breiðarfjord blev genast vid tiden för bosättningen tätbebyggda, mycket beroende på den bördiga och frodiga jorden. Här utspelar sig även många utav dom berömda islandssagorna, något som västlänningar påminner om på många olika sätt, bl.a. i Reykholt, Snorre Sturlassons gård, Borgarnes, och på gården Eiriksstadir, Erik den Rödes och Þjóðhildurs hem, där Leif the Lucky ska ha blivit född. 

På senare år har bebyggelsen i Borgarfjörður blommat, bl.a. runt dom två universitetsstäder som har tillkommit. På Bifröst finns det en Handelshögskola och på Hvanneyri finns det ett lantbruksuniversitet.