Island

Fågelskådning

Fågelskådning

Fågelskådare hittar sitt paradis på Island. Látrabjarg på Västfjordarna är världens största fågelklippa. Där häckar många olika arter och här finns bland annat den största alkekolonin i världen. 

Västmannaöarna är kända för sitt stora sjöfågelbestånd och ingen annanstans på Island är lunnefågeln så talrik. Vid Mývatn på Nordlandet häckar flera andfågelarter än någon annanstans i Europa. Den talrika labbkolonin i sandområdena på sydlandet är den största i världen. Sjöfåglar, som t.ex. lunnefåglar, kan man se på många ställen, detsamma gäller ejder, polartärna, vadare och sparvar. 

Vad som brukar locka fågelintresserade är också de många ovanliga arterna och den fantastiska blandningen av fåglar från Europa, Nordamerika och Arktis, men även varmare platser.

• Maj - fågelsäsongen börjar. Lunnefågel, silvertärna och sällsynta flyttfåglar från sydliga trakter gör att sommaren kommer till Island.
• Tidigt i Augusti - Lunnefågeln är flygfärdig. En syn att inte missa är när miljontals lunnefågelsungar är flygfärdiga och lämnar sina bon för första gången (Västmannaöarna).